Condicions generals d’us

Condicions generals d’us

Avís legal.

Qualitatis Health, S.L. (En endavant L’Empresa) és l’empresa titular, responsable i propietària del domini i dels continguts de la pàgina web www.qualitatis.es, així com dels serveis prestats a través d’aquesta página.

L’empresa té el seu domicili social al Carrer Puríssima, nº 4. CP 03780 Pego (Alacant) i CIF B-54.805.999, i és una Societat inscrita al Registre Mercantil d’Alacant, tom 3798, foli 18, inscripció 1 amb full A-141.364. Pot contactar amb nosaltres per:

  • Telèfon: 634537634.
  • Email de contacte: qualitatis[arroba]qualitatis.es

Condicions Generals de Comercialització.

Usuaris.

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari, que accepta les condicions generals ací reflectides. Aquestes condicions poden ser modificades sense necessitat d’avís previ per Qualitatis Health, S.L. Les presents condicions d’ús regulen l’accés a la present web (www.qualitatis.es) per part dels clients de Qualitatis Health, S.L. i altres usuaris d’internet. A tots ells, se’ls atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquestes Condicions generals. Qualitatis Health, S.L. es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés al web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions generals d’ús recollides en el present document. La prestació de serveis en la present pàgina web, així com les seves condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre dret que li pogués correspondre, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Gandía. L’usuari exonera Qualitatis Health, S.L. de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

Política Comercial.

Continguts.

Es prohibeix la reproducció total, parcial o transformació de qualsevol part dels continguts en la present web subministrades i/o publicats per Qualitatis Health, SL, així com el traspàs dels drets d’ús a terceres persones físiques o jurídiques sense autorització expresa. L’empresa no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la pàgina web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts. La pàgina web està dotada de mesures tecnològiques i compta amb els recursos humans adequats per evitar-ho, però poguessin donar-se circumstàncies en què controlar aquest tipus de problemes ens fos imposible.

Enllaços

En el cas d’aparèixer enllaços d’altres llocs web de diferent domini, l’usuari ha de saber que aquests són controlats per terceres parts, de manera que la informació apareguda i els serveis/productes oferts en aquests és totalment independent i aliena a la responsabilitat de Qualitatis Health, SL L’empresa declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres pàgines en aquest web.

Propietat Intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta pàgina web www.qualitatis.es és propietat de la Societat Qualitatis Health, SL amb CIF B54805999: text, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio o vídeo, arxius de software, combinació de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació, presentació de continguts, codi font, dissenys i material didàctic publicat a la mateixa . Per tant, són propietat intel·lectual i industrial de L’Empresa i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial, sense perjudici d’altres possibles proteccions. Llevat que s’esmenti el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a Qualitatis Health, SL

L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del mateix i que la reproducció, distribució, transformació o comunicació total o parcial de tals obres que no estiguin manifestades expressament per l’empresa constitueix una infracció de la propietat intel·lectual.

És responsabilitat de l’usuari el correcte i lícit ús dels continguts de la pàgina web. Queda prohibit suprimir, manipular o obviar els mecanismes d’expressió dels drets d’autor identificatives de Qualitatis Health, S.L. o de qualssevol que fossin els titulars dels drets d’autor incorporats als continguts. De la mateixa manera succeeix amb els dispositius tècnics de protecció o informació que es puguin incloure en els continguts o en qualsevol part de la web www.qualitatis.es.

Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts i, en particular, qualsevol tipus d’informació que es pot obtenir a través d’aquesta pàgina web amb finalitats publicitàries, de màrqueting, campanyes de venda directa, enviaments amb finalitat comercial o missatges dirigits a un grup de persones amb independència de la seva finalitat. A més, també s’abstindrà de comercialitzar qualsevol tipus d’informació que pogués extreure de la pàgina web www.qualitatis.es

Queda prohibida la connexió amb qualsevol de les parts de la web www.qualitatis.es d’altres productes o serveis que no siguin propietat de l’empresa Qualitatis Health, SL excepte autorització expressa prèvia per part de la mateixa d’una manera que pugui causar confusió o descrèdit entre els clients o usuaris del web o de l’empresa.

Aportacions dels usuaris

Excepte acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, etc.) que els usuaris de la web i l’entorn facin a aquesta web, implicaran la cessió automàtica dels drets d’imatge, reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats en un àmbit geogràfic universal i per un període de temps indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en la pròpia web, així com per incorporar aquests continguts en altres suports que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació per part de l’empresa.

Política per enllaçar aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web vol establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta pàgina web, propietat de Qualitatis Health, SL, haurà d’atenir a les següents condicions:

  • L’enllaç ha de ser total i complet. És a dir, ha de conduir als usuaris a la pròpia direcció de Qualitatis Health, S.L. i ha de comprendre completament tota l’extensió de la pàgina enllaçada dins del domini www.qualitatis.es.  En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de Qualitatis Health, S.L. la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera aquesta pàgina web, incloure com a part del seu web o dins dels seus marcs, o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la mateixa.
  • No s’inclourà cap manifestació inexacta, incorrecta o falsa sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que s’hi ofereixen.
  • L’enllaç a través de Xarxes Socials es podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions esmentades.
  • Sota cap circumstància Qualitatis Health, S.L. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’enllaç, així com de les manifestacions o informacions que s’hi incloguin.
  • L’enllaç, llevat dels que formin part del mateix enllaç a la pàgina, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Qualitatis Health, S.L.

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Qualitatis Health, S.L., en compliment a la Llei Protecció de Dades de Caràcter Personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre), informa que aquestes dades seran tractades confidencialment i inclosos en fitxers gestionats de forma segura.

Per a qualsevol consulta, modificació, cancel·lació de les dades que ens ha facilitat, o oposició posterior al tractament, pot dirigir-se per correu postal al nostre domicili social o per correu electrònic a qualitatis@qualitatis.es indicant nom i cognoms, Denominació Social i NIF/CIF.

Després de l’autorització expressa i voluntària de les dades facilitades aquestes poden ser conservats i utilitzats per Qualitatis Health, S.L. durant un període màxim de 5 anys.

En el cas que consideri rellevant informar-nos de qualsevol canvi en la informació subministrada, li agrairíem que ens ho notifiqui oportunament.

Dades sol·licitades

Para acceder a algunos de los espacios de la web será necesario facilitar determinados datos personales que serán tratados de forma automatizada. Estos tratamientos o ficheros serán inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos bajo la titularidad de Qualitatis Health, S.L. El responsable del fichero se compromete a cumplir la obligación de secreto respecto de los contenidos en el fichero.

Dret d’accés

El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret d’accés, rectificació, cancel·lació, instal·lació o oposició respecte a quantes dades seves existeixin emmagatzemades a la base de dades de Qualitatis Health, S.L. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb Qualitatis Health, S.L. a l’adreça C /Puríssima 4, 03780 – Pego (Alacant) o en l’e-mail (qualitatis[arroba]qualitatis.es) adjuntant fotocòpia del DNI del titular de les dades.

Objectius de la recollida de dades

Quan se sol·liciti emplenar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, instal·lació i oposició al tractament de les seves dades.

Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte de novetats en l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el cas que no desitgin rebre l’esmentada informació n’hi haurà prou amb notificar via e-mail a en qualsevol moment.

Veracitat de les dades

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actuals. En el cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment exprés d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de que omplir el formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Mesures de seguretat

Qualitatis Health, i les empreses que amb nosaltres col·laboren, han pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals. No obstant això, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L’usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Cookies

Consulte la nostra política de cookies.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Qualitatis Health, S.L. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt

Vols 10€ de descompte per a qualsevol dels nostres cursos?

Subscriu-te i t’ho enviarem per utilitzar a la teva propera compra.