Avís Legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, tindràs la màxima transparència i rigor sobre tot el que necessites saber sobre aquesta web.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de el 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de el 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i / o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys.

Identificador de l’responsable del web

Denominació social: Qualitatis Health, S.L.

CIF / NIF: B54805999

Correu electrònic: qualitatis@qualitatis.es

Domicili social: C / Puríssima 4. 03780 Pego, Alacant.

La seva activitat social és: Formació, assessorament.

Nro. De registre mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant. Tom 3798, foli 18, inscripció 1 amb full A-141.364.

Et preocupen les teves dades personals?

Llegeix la Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Qualitatis. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:
● La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
● Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular;
● La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web www.qualitatis.es l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Qualitatis o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.qualitatis.es, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, www.qualitatis.es no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari, o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, tot i que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Qualitatis poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Qualitatis Health, SL, que assumeix totes les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i www.qualitatis.es utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.
Plataforma de resolució de conflictes
Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat.

Qualitatis Health no atorga cap garantia, ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa per causa de:
● La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
● L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
● L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
● La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
● L’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció.

Amb caràcter general, les relacions entre Qualitatis Health i els usuaris dels serveis telemàtics presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de València.
En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o de qualsevol altre comentari sobre el portal www.qualitatis.es per Visiteu la qualitatis [arroba] qualitatis.es
L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 7 de juliol de 2020.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt

Vols 10€ de descompte per a qualsevol dels nostres cursos?

Subscriu-te i t’ho enviarem per utilitzar a la teva propera compra.