Implantació del sistema APPCC (HACCP).

Implantació del sistema APPCC (HACCP).

En Qualitatis portem més de 4 anys assessorant a empreses alimentàries de diferents àmbits en la implantació del sistema d'autocontrol Anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC), terme que prové de l'anglès Hazard Analysis and Critical Control Points, les seves sigles són HACCP .
Implantar el sistema APPCC permet identificar, avaluar i controlar perills significatius per assegurar la innocuïtat dels aliments. El Sistema consta de set Principis que engloben, juntament amb les activitats preliminars, la implantació i el manteniment d'un pla APPCC aplicat a un procés determinat. Els 7 principis són:

  1. Principi 1. Realitzar una Anàlisi de Perills.
  2. Principi 2. Establir els punts de control crític.
  3. Principi 3. Establir límits crítics per a cada PCC.
  4. Principi 4. Establir un sistema de vigilància.
  5. Principi 5. Establir les mesures correctores.
  6. Principi 6. Establir Procediments de verificació.
  7. Principi 7. Establir un sistema de Documentació.

Tant si es tracta d'una exigència de l'Administració com si vostè decideix començar de manera voluntària, la nostra empresa implementa el Sistema APPC a tots els nivells, prestant assessorament, formant al seu personal, visitant la seva empresa per buscar les millors solucions per tal de aconseguir l'objectiu. Tenim àmplia experiència i hem treballat amb empreses de diversos sectors alimentaris de la zona Sud de València.