Assessorament i formació sobre al·lèrgens

Assessorament i formació sobre al·lèrgens

El Reial Decret 126/2015 estableix els requisits i les obligacions respecte a la informació que s'ha d'oferir als consumidors sobre la possible presència d'al·lèrgens en els aliments. Aquest decret afecta tota empresa elaboradora o envasadora, bar, restaurant, local de copes, fleques, carnisseries, etc. que comercialitzi, elabori, serveixi o distribueixi aliments

El decret no només afecta la informació que s'ofereix al respecte per escrit. A més, el seu personal ha de conèixer tota aquesta informació i informar i resoldre els dubtes que es plantegin als consumidors relatives als aliments

En Qualitatis Health li assessorarem per oferir la millor informació possible sobre al·lèrgens a través de les seves cartes, fullets, o mitjans digitals. També li oferim formació específica per als seus treballadors. La formación es fundamental para que el manipulador de alimentos sepa orientar e informar al consumidor final para evitar así alergias y reacciones anafilácticas producidas por alimentos.